Loisto Terveys

Etäkuntoutus ja etävastaanotto

Etäkuntoutus ja etävastaanotto ovat olleet viime aikoina ymmärrettävästi paljon esillä ja niiden tarjonta on lisääntynyt huomattavasti. Etäkuntoutuksella tarkoitetaan erilaisten etäteknologiavälineiden, kuten puhelimen, älypuhelimen, tietokoneen tai tablettitietokoneen, hyödyntämistä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on terveydenhuollon ammattilaisen suunnittelemaa, ohjaamaa ja seuraamaa. Sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen, kuten selkä- ja niskakipujen, hoidossa yleisimmät etäkuntoutuskeinot ovat fysioterapeutin asiakkaalle sähköpostiin lähettämät harjoitusohjeet, älypuhelimella kuvattavat yksilölliset ohjeet, erilaiset internetistä löytyvät materiaalit sekä etävastaanoton pitäminen. Etäkuntoutuksen soveltuvuus arvioidaan aina yksilökohtaisesti huomioiden asiakkaan toimintakyky, sairaudet, sosiaalinen tuki ja ympäristön olosuhteet. Etäkuntoutus ei siis lähtökohdiltaan tai tavoitteiltaan eroa normaalista kuntoutuksesta.

Teknologian jatkuva kehittyminen luo hyvät puitteet etävastaanoton ja etäkuntoutuksen yleistymiselle. Suurimmalla osalla kansalaisista on monipuolinen älypuhelin tai tietokone ja internetiin pääsy on helppoa. Internetin välityksellä toimivat videoneuvottelualustat toimivat hyvin etävastaanoton pitämisessä. 

Etävastaanoton ja etäkuntoutuksen suurin etu on asiakkaan vaivan syiden tutkiminen ja hoitaminen ilman fyysistä vastaanottokäyntiä. Tämä korostuu poikkeustilanteissa, kuten sosiaalisia kontakteja ja liikkumista rajoitettaessa, jolloin asiakas ei voi poistua kotoaan. Etävastaanotto ja etäkuntoutus voivat olla hyödyllistä myös, jos asiakas asuu huomattavan kaukana kuntoutuspalvelua tarjoavasta paikasta tai asiakkaan liikkuminen kotoa vastaanotolle on terveydellisisistä syistä hankalaa, esimerkiksi heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi. Etäyhteydellä toteutettava vastaanotto ja kuntoutus voivat säästää paljon aikaa ja erikoisosaamista voidaan tarjota eri puolille Suomea tai maailmaa.

Etävastaanotossa ja etäkuntoutuksessa on toki myös omat haasteensa. Ensiksikin, kuntoutujalla tulee olla käytössään etäkuntoutukseen sopiva välineistö, kuten älypuhelin tai tietokone sekä internetyhteys. Toiseksi, kuntoutuksessa tarvittavan hyvän vuorovaikutussuhteen luominen voi olla haastavampaa etäyhteydessä verrattuna normaaliin kuntoutukseen. Haasteensa tuovat muun muassa fyysinen etäisyys, terapeuttisen kosketuksen puuttuminen sekä mahdollisesti luottamuksen vähäisyys. Kolmanneksi, etäyhteyden välityksellä tapahtuva tutkiminen on myös ymmärrettävästi rajallisempaa normaaliin vastaanottotilanteeseen verrattuna. Tieteellisten tutkimusten mukaan tutkiminen onnistuu kuitenkin ilman fyysistä kontaktiakin usean kehonosan kannalta luotettavasti. Lisäksi asiakkaan tutkimisessa haastattelun merkitystä usein aliarvioidaan. Hyvän haastattelun perusteella voidaan usein muodostaa kattava kuva, mistä vaivassa on kyse. Asiakkaan vaivan tutkiminen etäyhteyden välityksellä vaatii terveydenhuollon ammattilaiselta soveltamiskykyä ja kykyä valita tarkoitukseen sopivat testit.

Useimmiten tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa vahvin tieteellinen näyttö on asiakkaan ohjauksella ja neuvonnalla sekä terapeuttisella harjoittelulla. Nämä onnistuvat mutkattomasti myös etäyhteyden välityksellä. Manuaalista hoitoa tai käsittelyä vaativiin vaivoihin, joissa lääkärin tai fysioterapeutin tulee koskettaa potilaasta, ei etäyhteys ole luonnollisestikaan se oikea vaihtoehto. Jos asiakas asuu kaukana, voi ohjaus toiselle ammattilaiselle olla paikallaan tai vaihtoehtoisesti voidaan miettiä fyysisten käyntien ja etävastaanoton yhteensovittamista. 

Tieteellinen tutkimusnäyttö etäkuntoutuksen hyödyistä on positiivista. Etäkuntoutuksen käyttö ja suosio tulevat kasvamaan reilusti nykyisessä maailmantilanteessa. Vaikka etäkuntoutuksesta ei vielä ole kovin runsaasti tutkimusnäyttöä, antaa etäkuntoutus ison mahdollisuuden eri asiakasryhmien ja asiakkaiden vaivojen arvioinnille, hoidolle ja kuntoutukselle.

Loisto Terveys tarjoaa sekä lääkärin että fysioterapeutin etävastaanottoa ja etäkuntoutusta. Käytössämme on Navisec Health -alusta, joka on KELA:n hyväksymä etäkuntoutusalusta.

Kirjoittajat

Mikko Lausmaa

Juhani Määttä

Jani Takatalo

 

Loisto Terveys tarjoaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin ja ennaltaehkäisyyn erikoistunutta palvelua, jossa fysiatrian erikoislääkärit, fysioterapeutit ja OMT fysioterapeutit tekevät tiivistä yhteistyötä kipu- ja muiden oireiden helpottamiseksi. Lue lisää tai varaa aika asiantuntijoillemme.

Viitteet:

Cottrell et al. Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: A systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2017;31(5):625-38.

Etäkuntoutus. Kelan tutkimus, Helsinki 2016

Lovo Grona et al. Use of videoconferencing for physical therapy in people with musculoskeletal conditions: a systematic review. J Telemed Telecare. 2018;24(5):341-55.

Tilaa uutiskirje

Jätä sähköpostisi alle ja liity ammattilaisten postilistallemme. Saat ajankohtaista tietoa tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimisesta ja hoidosta.